home  > Vorming

'Aha, nu begrijp ik je.' Een inleefdag rond helder spreken en luisteren met patiënten/cliënten

Doelstelling

In de zorgverlening is er altijd contact, niet alleen verbaal maar even belangrijk is lichaamscontact en passende lichaamstaal bij een goed gesprek. Wij denken hierbij aan het samen actief zijn, oogcontact houden, een troostende streling of iemands hand vasthouden. Daarnaast zijn heldere afspraken en overleg binnen de zorg onontbeerlijk. Bij gesprekken met collega's, teamleider, patiënten, cliënten en hun netwerk. Goed communiceren is daarom essentieel. Goede gespreksvoering is het fundament voor een goede zorgverlening.

Doelgroep

Deze inleefdag is beslist nuttig voor iedereen met aandacht voor een helder gesprek met collega, teamverantwoordelijke, patiënt, cliënt, vrijwilliger en anderen uit het zorgnetwerk.

Inhoud

Tijdens deze inleefdag doorloopt de deelnemer op een interactieve manier diverse luister- en gesprekstechnieken. Meer concreet:

  • Een goed gesprek: hoe doe je dat?
  • Doelgericht en professioneel communiceren: hoe doe je dat?
  • Kritiek en waarderen: hoe doe je dat?
  • Communiceren is teamwork
  • Lastige gesprekken
  • Non-verbale communicatie
  • Gesprekken met patiënten, cliënten e.a. met beperkte gezondheidsvaardigheden
  • Extra aandacht bij specifieke gesprekssituaties
  • Info waar je terecht kan voor meer gespecialiseerde hulp bv. visualisaties, tolk, intercultureel bemiddelaar, ...

Waar & Wanneer

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
COM-23-11 Mentor vzw Online Online 07/12/2023

In Company
Deze opleiding kan ook op de eigen werkvloer worden georganiseerd op een met de opleidingsverstrekker afgesproken datum/data. Na ontvangst van jouw aanvraag, kom je te weten of deze aanvaard is. Indien aanvaard, zal de opleidingsverstrekker jouw organisatie contacteren voor de praktische afhandeling van de opleiding (keuze datum,..).