home  > Vorming

Assertieve communicatie

Doelstelling

De hoofddoelstelling van de opleiding bestaat erin om, via een combinatie van groepswerk en individuele groeistimulatie, u te begeleiden bij het aannemen van een assertievere houding en communicatie, waardoor u steviger in uw schoenen gaat staan.

Doelgroep

Mensen die wel weten wat te zeggen maar niet durven. Zij die ‘nee’ denken maar zichzelf ‘ja’ horen zeggen. U aanvaardt extra werk, ook al hebt u er geen tijd voor. U vermijdt conflictsituaties. Dit zijn maar enkele voorbeelden waarbij uw assertiviteit op de proef wordt gesteld.

Inhoud

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Agressiviteit, assertiviteit en subassertiviteit
  • De axenroos als landkaart in de communicatie tussen mensen
  • Het verschil tussen empathie en begrip/erkenning geven
  • Denken vanuit het ‘WEB’: Waarneming, Emotie, Behoefte
  • Het eigen gedrag beïnvloedt het gedrag van de ander (keuzes maken)
  • 8 communicatietechnieken bij assertiviteit
  • Subgroepwerking en ervaringsuitwisseling
  • Rollenspel en inoefening

Werkvorm & methodiek

Vanuit het ervaringsleren: de docent begeleidt u om buiten uw gebruikelijke referentiekaders te leren denken en om nieuwe keuzes te maken. Door te oefenen, te conceptualiseren, te experimenteren en door reflectie (individueel en in groep) wordt u zich bewust van de te doorbreken patronen en wordt u assertiever in uw communicatie met anderen.

Waar & Wanneer

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
VF22COM006 Vokans Vokans Sint-Niklaas Hendrik Heymanplein 7, 9100 Sint-Niklaas 25/04/2022