home  > Vorming

Assertieve communicatie

Doelstelling

De hoofddoelstelling van de opleiding bestaat erin om, via een combinatie van groepswerk en individuele groeistimulatie, u te begeleiden bij het aannemen van een assertievere houding en communicatie, waardoor u steviger in uw schoenen gaat staan.

Doelgroep

Mensen die wel weten wat te zeggen maar niet durven. Zij die ‘nee’ denken maar zichzelf ‘ja’ horen zeggen. U aanvaardt extra werk, ook al hebt u er geen tijd voor. U vermijdt conflictsituaties. Dit zijn maar enkele voorbeelden waarbij uw assertiviteit op de proef wordt gesteld.

Inhoud

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Agressiviteit, assertiviteit en subassertiviteit
  • De axenroos als landkaart in de communicatie tussen mensen
  • Het verschil tussen empathie en begrip/erkenning geven
  • Denken vanuit het ‘WEB’: Waarneming, Emotie, Behoefte
  • Het eigen gedrag beïnvloedt het gedrag van de ander (keuzes maken)
  • 8 communicatietechnieken bij assertiviteit
  • Subgroepwerking en ervaringsuitwisseling
  • Rollenspel en inoefening

Waar & Wanneer

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
COM-23-13 Vokans

Vokans Vilvoorde

Luchthavenlaan 27, 1800 Vilvoorde

02/10/2023

In Company
Deze opleiding kan ook op de eigen werkvloer worden georganiseerd op een met de opleidingsverstrekker afgesproken datum/data. Na ontvangst van jouw aanvraag, kom je te weten of deze aanvaard is. Indien aanvaard, zal de opleidingsverstrekker jouw organisatie contacteren voor de praktische afhandeling van de opleiding (keuze datum,..).