home  > Vorming

Assertief van binnenuit

Doelstelling

In deze training leren de deelnemers het volgende:

  • De betekenis van assertiviteit kennen
  • Inzicht krijgen in assertieve en minder assertieve stukken in jezelf
  • Leren voelen van ‘ja’ en ‘nee’ in je lichaam
  • Inzicht krijgen in eigen struikelblokken in relatie tot assertief gedrag
  • Leren voelen van eigen grenzen en behoeften
  • Bewust leren kiezen wat met grenzen te doen
  • Leren uitspreken van eigen behoeften en grenzen met respect voor de ander

Doelgroep

Iedereen die wil ervaren wat assertiviteit voor hem/haar betekent en dit ook in de praktijk wil brengen.

Inhoud

Als zorgverlener krijg je vaak te maken met mensen in stresserende situaties. Dit brengt vaak heftige reacties teweeg, zowel bij zorgvragers als hun familie. Dit vraagt van jou als zorgverlener de nodige portie assertiviteit. Een assertieve houding betekent opkomen voor jezelf en je eigen mening met respect voor de andere persoon. Assertiviteit ontstaat binnenin en heeft ook te maken met respect voor jezelf. Als je dit respect in jezelf kan voelen, dan wordt opkomen voor je mening opeens stukken makkelijker. Tijdens deze vorming gaan we hiermee aan de slag.

Waar & Wanneer

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
VF22COM007 Prik Prik Online Online

13/05/2022