home  > Vorming

Assertief van binnenuit

Doelstelling

In deze training leren de deelnemers het volgende:

  • De betekenis van assertiviteit kennen
  • Inzicht krijgen in assertieve en minder assertieve stukken in jezelf
  • Leren voelen van ‘ja’ en ‘nee’ in je lichaam
  • Inzicht krijgen in eigen struikelblokken in relatie tot assertief gedrag
  • Leren voelen van eigen grenzen en behoeften
  • Bewust leren kiezen wat met grenzen te doen
  • Leren uitspreken van eigen behoeften en grenzen met respect voor de ander

Doelgroep

Iedereen die wil ervaren wat assertiviteit voor hem/haar betekent en dit ook in de praktijk wil brengen.

Inhoud

Als zorgverlener krijg je vaak te maken met mensen in stresserende situaties. Dit brengt vaak heftige reacties te weeg, zowel bij zorgvragers als hun familie. Dit vraagt van jou als zorgvrager de nodige portie assertiviteit.

Een assertieve houding betekent opkomen voor jezelf en je eigen mening met respect voor de andere persoon of de andere partij. Meestal krijgen we communicatieve technieken aangeleerd om die mening te verwoorden. Vaak vergeten we daarbij echter dat assertiviteit ontstaat binnenin. Assertiviteit heeft te maken met respect voor jezelf. Als je dit respect in jezelf kan voelen, dan wordt opkomen voor je mening opeens stukken makkelijker.

Tijdens deze vorming gaan we hiermee aan de slag. We leren hoe een ja en een nee voelt in ons lichaam. Vanuit dat innerlijk aanvoelen, krijgen we meer zicht op onze eigen noden en behoeften en leren we die in contact met de ander op een gepaste wijze verwoorden. We gaan voelen waar onze grenzen liggen, gaan bewust kiezen wat we hiermee willen doen en leren deze uitspreken.

Onze belichaamde manier van omgaan met assertiviteit en grenzen zorgt voor meer blijvend en diepgaand resultaat.

Waar & Wanneer

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data

COM-23-03

Prik Prik Online Online

08/05/2023
 

In Company
Deze opleiding kan ook op de eigen werkvloer worden georganiseerd op een met de opleidingsverstrekker afgesproken datum/data. Na ontvangst van jouw aanvraag, kom je te weten of deze aanvaard is. Indien aanvaard, zal de opleidingsverstrekker jouw organisatie contacteren voor de praktische afhandeling van de opleiding (keuze datum,..).