home  > Vorming

Assertief van binnenuit

Assertief van binnenuit

In de zorgsector kom je vaak in contact met mensen die zich in moeilijke omstandigheden bevinden, wat soms intense reacties kan veroorzaken, zowel bij de zorgvragers als hun families. In deze uitdagende context is assertiviteit van onschatbare waarde.

Een assertieve houding betekent niet alleen opkomen voor je mening, maar ook respectvol zijn naar anderen toe. Te vaak leren we communicatieve technieken om onze standpunten te verwoorden, terwijl we vergeten dat assertiviteit begint bij onszelf. Het heeft alles te maken met zelfrespect. Als je dat innerlijke zelfrespect kunt voelen, wordt het uiten van je mening plotseling veel gemakkelijker.

Deze vorming gaat dieper dan alleen technieken aanleren. We helpen je ontdekken hoe 'ja' en 'nee' aanvoelen in je eigen lichaam. Door dit innerlijke gevoel te begrijpen, krijg je meer inzicht in je eigen behoeften en leer je deze op een gepaste manier te uiten in interactie met anderen. We zullen je helpen je persoonlijke grenzen te voelen, bewuste keuzes te maken en deze op een respectvolle manier uit te drukken.

Onze benadering van assertiviteit en grenzen is verankerd in het lichaam, wat leidt tot blijvende en diepgaande resultaten. Sta sterker in je schoenen als zorgverlener en schrijf je nu in voor deze transformerende vorming. Leer hoe je respect voor jezelf kunt voelen en hoe dit de sleutel is tot effectieve assertiviteit in de zorg.

Doelstellingen

Tijdens deze vorming leer je:

  • de betekenis van assertiviteit kennen
  • inzicht krijgen in assertieve en minder assertieve stukken in jezelf
  • ja en nee voelen het lichaam
  • inzicht krijgen in eigen struikelblokken in relatie tot assertief gedrag
  • eigen grenzen en behoeften voelen
  • bewust kiezen wat met grenzen te doen
  • eigen behoeften en grenzen uitspreken met respect voor de ander.

Doelgroep

Iedereen die wil ervaren wat assertiviteit voor hem/haar betekent en dit ook in de praktijk wil brengen.

Waar & Wanneer

In Company: Deze opleiding kan ook op de eigen werkvloer worden georganiseerd op een met de opleidingsverstrekker afgesproken datum/data. Na ontvangst van jouw aanvraag, kom je te weten of deze aanvaard is. Indien aanvaard, zal de opleidingsverstrekker jouw organisatie contacteren voor de praktische afhandeling van de opleiding (keuze datum,..).