home  > Vorming

Effectief en inclusief vergaderen, ook op afstand

Doelstelling

Tijdens deze cursus leert de deelnemer:

 • vergaderingen organiseren of voorzitten waar de nadruk ligt op inclusieve besluitvorming en kwaliteitsvolle beslissingen.
 • technieken hanteren om in een overleg afwijkende meningen aan te moedigen en overdreven groepsdenken te vermijden.
 • een persoonlijk actieplan opmaken.

Doelgroep

Alle medewerkers uit alle sectoren kunnen aan deze cursus deelnemen.

Inhoud

 • Blok 1: De valkuilen van ons denken en hoe die leiden tot slechte beslissingen
  • Wat zijn de belangrijkste vooringenomenheden (biases) die het ons moeilijk maken om inclusief en efficiënt samen te werken met anderen?
  • Welke zijn de belangrijkste denkfouten die spelen in groepsverband?
  • Hoe spelen deze een rol bij het vergaderen en nemen van beslissingen?
 • Blok 2: Het organiseren van een vergadering zodat uw organisatie inclusieve en kwaliteitsvolle beslissingen maakt
  • De keuze van de deelnemers: wie nodigt u uit?
  • De voorbereiding: Wat voor voorbereiding vraagt u van de deelnemers? Welke technieken zijn het meest geschikt om te kunnen vergaderen op basis van data en feiten?
  • Het voorzitten van de vergadering: Wie laat u het eerst aan het woord komen? Welke mechanismes gebruikt u best om tot een onderbouwde en gedragen beslissing te komen?
  • De opvolging: Wat te doen met afwijkende meningen eens de beslissing is genomen? Hoe leren van fouten?

Waar & Wanneer

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
VF22EFF004 Human Insight Online Online 06/12/2022
EFF-23-02 Human Insight Online Online 09/05/2023

In Company
Deze opleiding kan ook op de eigen werkvloer worden georganiseerd op een met de opleidingsverstrekker afgesproken datum/data. Na ontvangst van jouw aanvraag, kom je te weten of deze aanvaard is. Indien aanvaard, zal de opleidingsverstrekker jouw organisatie contacteren voor de praktische afhandeling van de opleiding (keuze datum,..).