home  > Vorming

Het ABC van het projectmanagement

Het ABC van het projectmanagement

 

Deze vorming biedt je een diepgaand begrip van elk facet van projectmanagement en stelt je in staat om projecten met vertrouwen te beheren en succesvol af te ronden. De thema’s zijn:

 • Algemene inleiding
  • We beginnen met een inspirerende introductie over het belang en de bredere context van projectmatig werken in de moderne zakelijke wereld.
 • Kenmerken van projectmatig werken
  • Leer de essentiële kenmerken van projectmatig werken, waardoor je begrijpt waarom het zo'n cruciale aanpak is voor het behalen van doelen.
 • Basisprincipes van projectmanagement
  • Ontdek de fundamenten van projectmanagement, inclusief de sleutelbegrippen en -methodologieën die elke projectmanager moet kennen.
 • Voorbereiding van projecten
  • Leer hoe je projecten grondig kunt voorbereiden om valkuilen te vermijden en uw kansen op succes te vergroten.
 • Opstarten van het projectteam/een projectgroep
  • Ontdek hoe je het juiste team samenstelt en motiveert voor jouw project, en hoe je een solide basis legt voor samenwerking.
 • Uitvoering van het project
  • Verkrijg inzicht in effectief leiderschap binnen het project en leer hoe je het team kunt sturen om de doelstellingen te bereiken.
 • Voortgang
  • Leer hoe je de voortgang van het project kunt bewaken, bijsturen en optimaliseren om vertragingen te voorkomen.
 • Afsluiten van een project
  • Ontdek de stappen om een project succesvol af te sluiten en de resultaten te consolideren.
 • Evaluatie van een project
  • Leer hoe je projectevaluaties uitvoert om lessen te trekken en toekomstige projecten te verbeteren.
 • Communicatie in en rond projecten
  • Versterk je communicatievaardigheden om helderheid en betrokkenheid te bevorderen in elke fase van het project.
 • Omgaan met conflicten en belangentegenstellingen
  • Ontwikkel strategieën om conflicten effectief op te lossen en belangentegenstellingen te overwinnen voor een soepel projectverloop.
 • Projectindicatoren
  • Leer hoe je belangrijke prestatie-indicatoren kunt definiëren en gebruiken om de voortgang van het project te meten.
 • Rapportering
  • Ontdek hoe je nauwkeurige en overtuigende rapporten kunt opstellen om belanghebbenden op de hoogte te houden en te betrekken bij jouw projecten.

Kortom: deze vorming biedt een grondige verkenning van de wereld van projectmanagement en stelt je in staat om de meest complexe projecten met vertrouwen aan te pakken.

 

Doelstellingen

Na deze vorming kan je:

 • vertrouwd zijn met de belangrijkste principes, kaders en instrumenten van projectmanagement
 • principes van projectmanagement effectief toepassen op al jouw werkzaamheden met een projectmatig karakter
 • jouw eigen vragen en problemen aanpakken door persoonlijke casussen in te brengen en hiermee aan de slag te gaan
 • de principes, technieken en instrumenten van projectmanagement succesvol toepassen op jouw eigen projecten
 • bijdragen aan toekomstige projecten in de organisatie, deze effectiever en efficiënter voorbereiden en uitvoeren
 • in staat zijn om indicatoren te gebruiken gedurende alle fasen van een project op een efficiënte wijze
 • de principes, middelen en instrumenten van projectmanagement beschouwen als ondersteunend voor jouw dagelijkse werkzaamheden, en niet als een extra belasting.

Doelgroep

Alle medewerkers uit alle sectoren.

Waar & Wanneer

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
EFF-24-04 KEIK Online Online 07/10/2024
21/10/2024


Opgelet: Voor online vormingen vragen we om telkens te werken met 1 toestel (laptop, tablet, smartphone) per deelnemer. De onlinesessie is interactief. We vragen deelnemers om de camera aan te zetten.

In Company: Deze opleiding kan ook op de eigen werkvloer worden georganiseerd op een met de opleidingsverstrekker afgesproken datum/data. Na ontvangst van jouw aanvraag, kom je te weten of deze aanvaard is. Indien aanvaard, zal de opleidingsverstrekker jouw organisatie contacteren voor de praktische afhandeling van de opleiding (keuze datum,..).