home  > Vorming

Projectmanagement

Doelstelling

Na deze cursus zullen de deelnemers:

 • vertrouwd zijn met de belangrijkste principes, kaders en instrumenten van projectmanagement.
 • in staat zijn om principes van projectmanagement toe te passen op al hun werkzaamheden met een projectmatig karakter.
 • geleerd hebben van elkaar over elkaars ervaringen, good en bad practices worden uitgewisseld en teruggekoppeld door de docent.
 • met hun eigen vragen en problemen aan de slag kunnen gaan omdat de eigen casussen kunnen worden ingebracht.
 • in staat zijn om de principes, technieken en instrumenten van projectmanagement toe te passen op hun eigen projecten.
 • toekomstige projecten in de organisatie effectiever en efficiënter voorbereid uitvoeren.
 • in staat zijn om te werken met indicatoren tijdens alle fasen van een project, en dit op een efficiënte manier.
 • de principes, middelen en instrumenten van projectmanagement beschouwen als ondersteunend in hun werking, niet als iets dat ‘er bovenop komt’.

Doelgroep

Alle medewerkers uit alle sectoren kunnen aan deze cursus deelnemen.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen tijdens deze cursus aan bod:

 • Algemene inleiding rond belang en context van projectmatig werken
 • Kenmerken van projectmatig werken
 • Basisprincipes van projectmanagement
 • De voorbereiding van projecten
 • Opstarten van het projectteam/een projectgroep
 • Uitvoering van het project - leidinggeven aan het project
 • Voortgang
 • Afsluiten van een project
 • Evaluatie van een project
 • Communicatie in en rond projecten
 • Omgaan met conflicten en belangentegenstellingen bij conflicten
 • Projectindicatoren
 • Rapportering

Waar & Wanneer

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
VF22EFF005 KEIK Online Online 25/04/2022
09/05/2022
VF22EFF006 KEIK Online Online 12/09/2022
26/09/2022