home  > Vorming

Het ABC van het projectmanagement

Doelstelling

 • De deelnemers aan de opleiding zijn vertrouwd met de belangrijkste principes, kaders en instrumenten van projectmanagement.
 • De deelnemers zijn in staat om principes van projectmanagement toe te passen op al hun werkzaamheden met een projectmatig karakter.
 • De deelnemers leren van elkaar over elkaars ervaringen, good en bad practices worden uitgewisseld en teruggekoppeld door de docent.
 • De deelnemers kunnen met hun eigen vragen en problemen aan de slag gaan omdat de eigen casussen kunnen worden ingebracht.
 • De deelnemers zijn in staat om de principes, technieken en instrumenten van projectmanagement toe te passen op hun eigen projecten.
 • Toekomstige projecten in de organisatie worden effectiever, efficiënter voorbereid, uitgevoerd.
 • Deelnemers zijn in staat om te werken met indicatoren tijdens alle fasen van een project, en dit op een efficiënte manier.
 • Deelnemers beschouwen de principes, middelen en instrumenten van projectmanagement als ondersteunend in hun werking, niet als iets dat 'er bovenop komt'.

Doelgroep

Alle medewerkers uit alle sectoren kunnen aan deze cursus deelnemen.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen tijdens deze cursus aan bod:

 • Algemene inleiding rond belang en context van projectmatig werken
 • Kenmerken van projectmatig werken
 • Basisprincipes van projectmanagement
 • De voorbereiding van projecten
 • Opstarten van het projectteam/een projectgroep
 • Uitvoering van het project - leidinggeven aan het project
 • Voortgang
 • Afsluiten van een project
 • Evaluatie van een project
 • Communicatie in en rond projecten
 • Omgaan met conflicten en belangentegenstellingen bij conflicten
 • Projectindicatoren
 • Rapportering

Waar & Wanneer

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
EFF-23-04 KEIK Online Online 09/10/2023
23/10/2023

In Company
Deze opleiding kan ook op de eigen werkvloer worden georganiseerd op een met de opleidingsverstrekker afgesproken datum/data. Na ontvangst van jouw aanvraag, kom je te weten of deze aanvaard is. Indien aanvaard, zal de opleidingsverstrekker jouw organisatie contacteren voor de praktische afhandeling van de opleiding (keuze datum,..).