home  > Vorming

Veerkrachtig omgaan met verandering

Veerkrachtig omgaan met verandering

In onze snel evoluerende samenleving worden we voortdurend geconfronteerd met complexe uitdagingen en onvoorspelbare veranderingen. Organisaties en teams moeten zich aanpassen aan een snel veranderende omgeving, waarbij traditionele structuren, afspraken en werkwijzen steeds vaker moeten worden herzien. Dit vraagt om flexibiliteit en wendbaarheid op een ongekend niveau.

Onze vorming ‘veerkrachtig omgaan met verandering’ biedt een diepgaand inzicht in hoe we omgaan met deze uitdagingen. We onderzoeken:

  • Onze reacties wanneer we worden geconfronteerd met (plotselinge) veranderingen en hoe we deze reacties kunnen begrijpen. We kijken naar de normale reacties op ongewone situaties en leren hoe we hiermee kunnen omgaan.
  • Hoe we veerkracht kunnen opbouwen en behouden in tijden van verandering. We ontdekken wat we nodig hebben en welke stappen we kunnen nemen om sterker uit elke verandering te komen.
  • Het verliesaspect van verandering en hoe we onze focus kunnen verleggen naar wat echt belangrijk is voor onszelf en onze omgeving. We leren hoe we nieuw gedrag kunnen ontwikkelen en de verandering kunnen integreren.
  • De waarde van een team en collega's in dit proces. Ontdek hoe samenwerking en ondersteuning binnen een team kunnen bijdragen aan het succesvol navigeren door veranderingen.

Onze aanpak is interactief en ervaringsgericht. We koppelen praktijkverhalen en cases van deelnemers aan de theoretische kaders die we bieden. We stimuleren het delen van kennis en leerervaringen tussen deelnemers, omdat we geloven dat we van elkaar kunnen leren en samen sterker kunnen staan.

Stap met ons mee in deze boeiende vorming en ontwikkel de vaardigheden en inzichten die nodig zijn om de uitdagingen van verandering met veerkracht en vastberadenheid aan te gaan. Samen creëren we een veerkrachtige toekomst in een snel veranderende wereld.

Doelstellingen

Na deze vorming kan je:

  • begrijpen dat verandering een inherent onderdeel is van de complexe wereld om ons heen en dat het een constante factor is in ons leven
  • zicht krijgen op en begrijpen hoe verandering persoonlijke reacties en emoties bij ons teweegbrengt
  • inzicht verwerven in de factoren en hefbomen die veerkracht en leervermogen kunnen versterken.
  • stil kunnen staan bij verlies, verdriet en het loslaten van het 'oude' om zo te achterhalen wat we echt belangrijk vinden.
  • in staat zijn om verandering als een positief verhaal te benaderen, waarin kansen en mogelijkheden liggen, wat kan leiden tot nieuw en ander gedrag.

Doelgroep

Alle medewerkers uit alle sectoren.

Waar & Wanneer

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
OMV-24-02 Bsides Online Online 12/12/2024


Opgelet: Voor online vormingen vragen we om telkens te werken met 1 toestel (laptop, tablet, smartphone) per deelnemer. De onlinesessie is interactief. We vragen deelnemers om de camera aan te zetten.

In Company: Deze opleiding kan ook op de eigen werkvloer worden georganiseerd op een met de opleidingsverstrekker afgesproken datum/data. Na ontvangst van jouw aanvraag, kom je te weten of deze aanvaard is. Indien aanvaard, zal de opleidingsverstrekker jouw organisatie contacteren voor de praktische afhandeling van de opleiding (keuze datum,..).