home  > Vorming

Veerkrachtig omgaan met verandering

Doelstelling

 

  • Begrijpen dat verandering deel is van de ‘complexe’ wereld en hoe verandering overal rondom ons is.
  • Zicht krijgen op en begrijpen wat verandering bij ons doet.
  • Zicht op factoren en hefbomen die veerkracht en ‘leren’ voor mij kunnen versterken.
  • Stilstaan bij verlies, verdriet en loslaten van het ‘oude’; en wat ons dat zegt over wat we echt belangrijk vinden.
  • Verandering tot een positief verhaal, met kansen, kunnen maken, wat tot ander/nieuw gedrag kan leiden.

 

Doelgroep

Alle medewerkers uit alle sectoren kunnen aan deze cursus deelnemen.

Inhoud

De complexe wereld rondom ons, maakt dat we met vele, snelle en onvoorspelbare veranderingen te maken krijgen. Er komen heel wat uitdagingen op ons pad, die om nieuwe antwoorden vragen. In organisaties en teams worden werking en samenwerking, met alle gebruikelijke structuren, afspraken, werkwijzen, interactie, … aangepast en gewijzigd. Om met deze veranderingen te kunnen omgaan, wordt grote flexibiliteit en wenbaarheid gevraagd.

In deze workshop staan we stil bij:

  • Wat gebeurt er met ons als we geconfronteerd worden met (plotse) veranderingen, met grenzen die we tegenkomen. Welke reacties merken we op en hoe kunnen we die begrijpen? Wat zijn 'gewone' reacties op ongewone situaties
  • Hoe gaan we veerkrachtig om met die veranderingen? Wat hebben we nodig en welke stappen kunnen we hierin zetten om sterker naar een volgende verandering te stappen?
  • Bij wat we verliezen en hoe de focus leggen op wat we echt belangrijk vinden voor onszelf/voor onze omgeving. Kunnen we zo tot nieuw gedrag komen en tot integratie van de verandering.
  • Wat kan de betekenis van een team, van collega's zijn in dit proces?

We werken ervaringsgericht en interactief; cases en praktijkverhalen van deelnemers koppelen we aan de kaders die we hanteren. We zetten in op leren van elkaar en kennis/leerervaringen delen.

Waar & Wanneer

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
VF22VER002 Bsides Online Online 25/11/2022
OMV-23-02 Bsides Online Online 11/12/2023

In Company
Deze opleiding kan ook op de eigen werkvloer worden georganiseerd op een met de opleidingsverstrekker afgesproken datum/data. Na ontvangst van jouw aanvraag, kom je te weten of deze aanvaard is. Indien aanvaard, zal de opleidingsverstrekker jouw organisatie contacteren voor de praktische afhandeling van de opleiding (keuze datum,..).