home  > Vorming

Veerkrachtig omgaan met verandering

Doelstelling

 • Zicht krijgen op en begrijpen wat plotse verandering met ons doet
 • Zicht op factoren die veerkracht voor mij op dat moment kunnen verhogen
 • Stilstaan bij verlies, verdriet en wat ons dat zegt over wat we echt belangrijk vinden
 • Verandering tot een positief verhaal kunnen maken, wat tot ander/nieuw gedrag kan leiden.

Doelgroep

Alle medewerkers uit alle sectoren kunnen aan deze cursus deelnemen.

Inhoud

Het Covid19-virus en alle veiligheidsmaatregelen die getroffen worden maken dat we plots in een andere realiteit terecht zijn gekomen. Op zeer korte tijd werd onze hele gebruikelijke werking en samenwerking aangepast. Om met deze veranderingen om te gaan, werden er grote flexibiliteit en wenbaarheid gevraagd.
In deze cursus staan we stil bij:

 • Wat gebeurt er met ons als we geconfronteerd worden met plotse veranderingen, met grenzen die we tegenkomen?
 • Welke reacties merken we op en hoe kunnen we die begrijpen?
 • Wat zijn ‘gewone’ reacties op ongewone situaties?
 • Hoe gaan we veerkrachtig om met die veranderingen?
 • Wat hebben we nodig en welke stappen kunnen we hierin zetten om sterker naar een volgende verandering te stappen?
 • Wat verliezen we en hoe leggen we de focus op wat we echt belangrijk vinden voor onszelf/ voor onze omgeving?
 • Kunnen we zo tot nieuw gedrag komen en tot integratie van de verandering?
 • Wat kan de betekenis van een team, van collega’s zijn in dit proces?

Waar & Wanneer

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
VF22VER002 Bsides Online Online 25/11/2022