home  > Vorming

Feedback geven en ontvangen

Doelstelling

  • Je ontdekt de mogelijkheden die feedback jou en je team te bieden heeft.
  • Je krijgt handvaten om deugddoend feedback te gaan geven.
  • Je oefent in het waarderend geven en krijgen van feedback.
  • Je onderzoekt hoe je in jouw praktijk kan bijdragen aan een meer waarderende en open feedbackcultuur.

Doelgroep

Alle medewerkers uit alle sectoren kunnen aan deze cursus deelnemen.

Inhoud

Elkaar kunnen zeggen wat jou ondersteunt én wat je anders zou willen is één van de sleutels in een elkaar dragende werking. Feedback wordt dan voedsel voor het groeien. Tijdens deze cursus leer je hoe je dat in jouw werksituaties kan helpen waarmaken.

Waar & Wanneer

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
WIT-23-01 Kwadraet Online Online 02/03/2023
WIT-23-07 Kwadraet Online Online 05/09/2023

In Company
Deze opleiding kan ook op de eigen werkvloer worden georganiseerd op een met de opleidingsverstrekker afgesproken datum/data. Na ontvangst van jouw aanvraag, kom je te weten of deze aanvaard is. Indien aanvaard, zal de opleidingsverstrekker jouw organisatie contacteren voor de praktische afhandeling van de opleiding (keuze datum,..).