home  > Vorming

Divers-sensitief handelen in de prakijk - opleiding voor hulpverleners

Doelstelling

Tijdens deze cursus zal de deelnemer:

  • een houding aanleren die een open, diepgaande en waardevolle dialoog met de ander mogelijk maakt.
  • handelingsverlegenheid leren aanpakken bij gevoelige thema’s.
  • dialoogtechnieken aanleren.

Doelgroep

Alle medewerkers uit alle sectoren kunnen aan deze cursus deelnemen.

Inhoud

In deze opleiding maak je kennis met de ‘divers-sensitieve dialoog’. Je leert via interactieve oefeningen:

  • kijken door verschillende brillen; jouw standpunt en dat van de anderen (referentiekaders en perspectiefinname).
  • aandacht hebben voor stereotypes en vooroordelen.
  • aandacht hebben voor identiteit en kruispuntdenken.
  • in gesprek gaan over gevoelige thema’s, met speciale aandacht voor interculturele vraagstukken (a.d.h.v. dialoogtips).
  • hoe je dit kan toepassen in jouw dagelijkse praktijk als hulpverlener (casuïstiek & toepassingen).

Deze opleiding is een aanvulling op de e-modules te volgen op het leerplatform www.ziedet.be.

Waar & Wanneer

In Company
Deze opleiding kan ook op de eigen werkvloer worden georganiseerd op een met de opleidingsverstrekker afgesproken datum/data. Na ontvangst van jouw aanvraag, kom je te weten of deze aanvaard is. Indien aanvaard, zal de opleidingsverstrekker jouw organisatie contacteren voor de praktische afhandeling van de opleiding (keuze datum,..).