home  > Vorming

Omgaan met emoties op de werkvloer

Doelstelling

  • Je bewustzijn van je eigen emoties verbreden en verhelderen
  • De emoties van de ander goed aanvoelen
  • Helder je emoties kunnen communiceren
  • Je niet laten meeslepen in de emoties van jezelf of de ander
  • Helder communiceren in situaties waar de emoties hoog oplopen
  • Oefenen met het thema boosheid

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor zorgverleners en leidinggevenden.

Inhoud

Een job als zorgverlener brengt je in contact met heel wat emoties. Je hoort heftige verhalen, je maakt moeilijke momenten van je zorgvragers mee, je krijgt soms heel wat van familie over je heen. Hoe blijf je daar constructief mee omgaan? Dat leer je in deze vorming.

We starten met de basis: Wat zijn emoties? Wat is het verschil tussen onze gevoelens en onze emoties? Hoe kunnen we ze herkennen in onszelf en waarnemen bij een ander? Van daaruit gaan we kijken waarom we sommige emoties makkelijker of moeilijker vinden om mee om te gaan op de werkvloer.

We kijken ook naar het onderscheid tussen dat wat van ons is, en wat van de ander en koppelen dit aan gezonde grenzen. Aansluitend kijken we naar de positieve betekenis van boosheid. Heel wat zorgverleners vinden dit een moeilijk emotie om mee om te gaan, zowel in zichzelf als bij de ander. We leren er in deze vorming op een positieve manier naar kijken en mee omgaan. We leren onze grenzen voelen en uitspreken. Deze gevoelde grenzen zijn nodig om helder te communiceren in emotionele situaties. Als laatste gaan we dit oefenen aan de hand van werkelijke situaties.

Waar & Wanneer

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
VF22WEL001 Prik Prik The Floor Grotesteenweg 91 2060 Antwerpen 01/12/2022
EMS-23-01 Prik Prik

Dommelhof

Toekomstlaan 5, 3910 Pelt

24/03/2023

In Company
Deze opleiding kan ook op de eigen werkvloer worden georganiseerd op een met de opleidingsverstrekker afgesproken datum/data. Na ontvangst van jouw aanvraag, kom je te weten of deze aanvaard is. Indien aanvaard, zal de opleidingsverstrekker jouw organisatie contacteren voor de praktische afhandeling van de opleiding (keuze datum,..).