home  > Vorming

Omgaan met emoties op de werkvloer

Doelstelling

  • Je bewustzijn van je eigen emoties verbreden en verhelderen
  • De emoties van de ander goed aanvoelen
  • Helder je emoties kunnen communiceren
  • Je niet laten meeslepen in de emoties van jezelf of de ander
  • Helder communiceren in situaties waar de emoties hoog oplopen
  • Oefenen met het thema boosheid

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor zorgverleners en leidinggevenden.

Inhoud

Een job als zorgverlener brengt je in contact met heel wat emoties. Je hoort heftige verhalen,je maakt moeilijke momenten van je zorgvragers mee, je krijgt soms heel wat van familie over je heen. Hoe blijf je daar constructief mee omgaan? Dat leer je in deze vorming.
We starten met de basis:

  • Wat zijn emoties?
  • Wat is het verschil tussen onze gevoelens en onze emoties?
  • Hoe kunnen we ze herkennen in onszelf en waarnemen bij een ander?

Van daaruit gaan we kijken waarom we sommige emoties makkelijker of moeilijker vinden om mee om te gaan op de werkvloer.

Werkvorm & methodiek

We kijken naar het onderscheid tussen dat wat van ons is, en wat van de ander en koppelen dit aan gezonde grenzen. Aansluitend kijken we naar de positieve betekenis van boosheid. Heel wat zorgverleners vinden dit een moeilijke emotie om mee om te gaan, zowel in zichzelf als bij de ander. We leren er in deze vorming op een positieve manier naar kijken en mee omgaan. We leren onze grenzen aanvoelen en uitspreken. Deze aangevoelde grenzen zijn nodig om helder te kunnen communiceren in emotionele situaties. Als laatste gaan we dit oefenen aan de hand van werkelijke situaties.

Waar & Wanneer

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
VF22WEL001 Prik Prik The Floor Grotesteenweg 91 2060 Antwerpen 01/12/2022