home  > Vorming

Je grenzen kennen en bewaken

Doelstelling

De deelnemers gaan na de vorming met de volgende competenties naar huis:

  • Je kan in je eigen kracht gaan staan en je grenzen aangeven.
  • Effectiever en betrokken samenwerken
  • (Werk)relaties behouden en versterken
  • Je eigen noden en behoeften en die van anderen leren inschatten

Doelgroep

Alle medewerkers uit alle sectoren kunnen aan deze cursus deelnemen.

Inhoud

Vind je het moeilijk om ‘nee’ te zeggen? Heb je steeds de neiging om je grote hart, goede wil en inzet te tonen? Zelfs als dat ten koste gaat van je eigen welzijn? Dit is hét moment om bewust stil te staan bij je grenzen en om ‘nee’ te leren zeggen, in verbinding met jezelf en de ander. Of hoe kan je reageren als de ander zijn/haar grens aangeeft? Wat kan jij doen om tot iets te komen waar je beiden blij van wordt? ...
Deze cursus zal jou daarin ondersteunen. Je leert de signalen van je lichaam en geest te herkennen, erkennen en bekennen, en zo je eigen behoeften en grenzen goed aan te voelen. De volgende stap is aangeven tot waar je kan gaan en wanneer je jouw limiet bereikt hebt: vanuit je innerlijke kracht en met respect voor de ander. Je luistert naar wat leeft in de ander en nodigt uit tot dialoog.

Waar & Wanneer

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
VF22WEL013 Impuls Avansa Mid- en Zuidwest Wandelweg 11, 8500 Kortrijk 02/06/2022
16/06/2022
VF22WEL014 Impuls Provinciehuis Vlaams-Brabant Provincieplein 1, 3010 Leuven 06/10/2022
20/10/2022