home  > Vorming

Op een professionele manier leren chatten met je doelgroep

Doelstelling

Na deze vorming kan de deelnemer:

  • de visie en positionering van chathulp in de eigen organisatie uittekenen
  • de verschillende aspecten van een chathulpverlening
  • op een professionele manier chathulp inzetten in de eigen praktijk

Doelgroep

Sociaal werkers, welzijnswerkers en zorgverleners die de inzichten uit de vorming kunnen toetsen op relevantie en haalbaarheid binnen hun eigen werkcontext. Medewerkers uit het middenkader/directie van welzijnsorganisaties die de inzichten bespreekbaar kunnen maken in hun eigen werkcontext.

Inhoud

Blended hulpverlening, de combinatie van face-to-face contacten en online contacten, wordt steeds meer het nieuwe normaal. Maar hoe kan je dat nu op een professionele manier aanpakken? Deze vorming richt zich op de manier waarop het chatten professioneel ingezet kan worden in het blended werken binnen welzijns-, zorg en sociaal werk organisaties.

Er wordt stilgestaan bij:

  • visie en positionering van chathulp in je organisatie (hoe kijkt jouw organisatie naar chathulp en op welke manier wordt dit (of kan dit) ingezet (worden) in de zorg- en hulpverlening die je nu doet
  • verschillende fases in een chathulpgesprek
  • verschillende actoren in een chatgesprek
  • taal, tekst, tekens, tempo en deontologie in een chatgesprek
  • aanpak specifieke en moeilijke gesprekken

Waar & Wanneer

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
BUR-23-18 Arteveldehogeschool Online Online 15/06/2023
BUR-23-34 Arteveldehogeschool Online Online 14/12/2023