home  > Vorming

Een warm welkom: begeleiden van langdurig afwezige collega’s

Doelstelling

De deelnemer:

  • kent een aantal theoretische kaders rond het begeleiden van mensen (verbindende communicatie, zelfdeterminatietheorie, veerkracht …).
  • kan actief luisteren bij moeilijke gesprekken.
  • kan aan de slag gaan met collega's die minder gemotiveerd zijn.
  • kan feedback geven.
  • kan verbinding creëren.
  • kan inschatten waar de collega nood aan heeft en zijn begeleidingsstijl hierop aanpassen.

Doelgroep

Huidige of toekomstige buddy’s of mentoren.

Inhoud

Het is niet vanzelfsprekend om na een langdurige afwezigheid terug te keren naar de werkvloer. Misschien is het takenpakket wel veranderd, zijn er andere collega's, misschien is de werkdrive er nog niet echt, … Allemaal zaken die waarschijnlijk voor heel wat stress zorgen, zelf wanneer je nog niet terug begonnen bent.

Om deze terugkeer goed te laten verlopen, is een goede coaching enorm belangrijk! Tegelijkertijd is er geen standaard coachtraject dat voor iedereen past. Sommigen zijn immers afwezig geweest omwille van ziekte, anderen hebben eventjes een professioneel zijspoor gevolgd. De ene heeft nood aan heel veel begeleiding, de andere kan je er dadelijk terug in laten vliegen.

In deze vorming spelen we in op verschillende thema's die in dit coachtraject van belang kunnen zijn. Er wordt ruimte gemaakt voor ervaringsuitwisseling en vragen. Thema's die door de groep aangehaald worden kunnen toegevoegd worden als er ruimte is.

Waar & Wanneer

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
BEG-23-01 Vormingscentrum HIVSET

Online

Online

06/03/2023
13/03/2023

In Company
Deze opleiding kan ook op de eigen werkvloer worden georganiseerd op een met de opleidingsverstrekker afgesproken datum/data. Na ontvangst van jouw aanvraag, kom je te weten of deze aanvaard is. Indien aanvaard, zal de opleidingsverstrekker jouw organisatie contacteren voor de praktische afhandeling van de opleiding (keuze datum,..).