home  > Vorming

Verbindende communicatie - oefengroep: Van vloek naar verzoek!

Doelstelling

Je leert:

 • hoe je moeilijke boodschappen helder en eerlijk kan formuleren, op een manier die minder weerstand oproept,
  • waardoot de ander bereid is om te veranderen
  • meer zelf de verantwoordelijkheid te nemen
  • en meer respectvol om te gaan met verschillen.
 • hoe je feedback kan geven vanuit verbinding.

Doelgroep

Alle medewerkers uit alle sectoren die al een basis van verbindende communicatie hebben. Opgelet: de principes worden niet meer uitvoerig uitgelegd. Hiervoor verwijzen wij naar de basisopleiding.

Inhoud

Vertrekkend vanuit de 4 basisstappen van de verbindende communicatie, oefen je met het eerlijk uiten van verbindende verzoeken.

Door middel van een concreet stappenplan: het ‘vloek naar verzoek-model’ werk je verzoeken uit die vertrekken vanuit concrete situaties.

Je ontdekt hoe de ‘energie’ van de vloek (het verwijt) leidt tot het maken van een constructief verzoek.

Komen aan bod:

 • strategieën en valkuilen in het maken van een verzoek naar een ander
 • hoe neutrale zeggingskracht en authenticiteit een rol speelt
 • invloed krijgen op de ander vanuit eerlijk uiten
 • hoe een verzoek naar jezelf ook kan leiden tot betere samenwerking met de ander
 • hoe te onderhandelen (van nee naar een ja)

Waar & Wanneer

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
COM-23-10 Dialoogplus

Kwadraet

Koningin Maria Hendrikaplein 64a, 9000 Gent

08/05/2023

In Company
Deze opleiding kan ook op de eigen werkvloer worden georganiseerd op een met de opleidingsverstrekker afgesproken datum/data. Na ontvangst van jouw aanvraag, kom je te weten of deze aanvaard is. Indien aanvaard, zal de opleidingsverstrekker jouw organisatie contacteren voor de praktische afhandeling van de opleiding (keuze datum,..).