home  > Vorming

LGBTI+ inclusie op de werkvloer

LGBTI+ inclusie op de werkvloer

Onze werkplek is meer dan zomaar een plek waar we onze taken uitvoeren. Het is een omgeving waar we collega's ontmoeten, sociale banden smeden en waar helaas ook vooroordelen en stereotypen kunnen opduiken. Voor LGBTI+ personen brengt de werkvloer soms extra uitdagingen met zich mee. Als werkgever is het cruciaal om te investeren in een inclusieve werkcultuur waar iedereen zich welkom voelt, want gelukkige werknemers presteren simpelweg beter.

De interactieve vorming begint met een grondig overzicht van gender- en seksuele diversiteit. Deze brede basiskennis van concepten en terminologie vormt de basis voor onze verdere verkenning van de werkomgeving. We onderzoeken de huidige situatie van LGBTI+ personen op de werkvloer en hoe jij een actieve bondgenoot kunt worden voor deze doelgroep in jouw organisatie. We verkennen praktische stappen om personeelspraktijken inclusiever te maken en hoe je op een genderbewuste manier kunt communiceren.

Tijdens de vorming gaan we samen aan de slag om antwoorden te vinden op al deze vragen. We putten uit concrete informatie, interactieve activiteiten, herkenbare casestudies en werpen een kritische blik op onszelf.

Doelstellingen

Na deze vorming kan je:

  • basisconcepten omtrent gender- en seksuele diversiteit onderscheiden
  • jouw onbewuste vooroordelen herkennen en bestrijden
  • een actieve bondgenoot worden voor LGBTI+ personen op het werk.

Doelgroep

Alle medewerkers.

Waar & Wanneer?

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
DIV-24-02 KLIQ Online Online exacte datum nog te bepalen


Opgelet: Voor online vormingen vragen we om telkens te werken met 1 toestel (laptop, tablet, smartphone) per deelnemer. De onlinesessie is interactief. We vragen deelnemers om de camera aan te zetten.

In Company: Deze opleiding kan ook op de eigen werkvloer worden georganiseerd op een met de opleidingsverstrekker afgesproken datum/data. Na ontvangst van jouw aanvraag, kom je te weten of deze aanvaard is. Indien aanvaard, zal de opleidingsverstrekker jouw organisatie contacteren voor de praktische afhandeling van de opleiding (keuze datum,..).