home  > Vorming

LGBTI+ inclusie op de werkvloer

Doelstelling

Na deze vorming is de deelnemer in staat om:

  • basisconcepten omtrent gender- en seksuele diversiteit te kunnen onderscheiden.
  • diens onbewuste vooroordelen te herkennen en bestrijden.
  • een actieve bondgenoot te worden voor LGBTI+ personen op het werk.

Doelgroep

Alle medewerkers.

Inhoud

We brengen allemaal een groot stuk van ons leven door op de werkvloer. Het is niet enkel een plek waar we individueel werken, maar ook een plek waar we collega’s ontmoeten, sociale contacten leggen en waar maatschappelijke vooroordelen en stereotypen kunnen heersen. Voor LGBTI+ personen bevat de werkvloer daarom ook extra uitdagingen. Als werkgever is het dus belangrijk om in te zetten op een inclusieve werkcultuur waarin iedereen zich welkom voelt, want gelukkige werknemers, presteren beter.

We starten deze interactieve sessie met een overzicht van gender- en seksuele diversiteit. Deze brede basiskennis van concepten en terminologie helpt ons om nadien in te zoomen op de werkcontext. Wat is de huidige situatie van LGTBI+ personen op de werkvloer? Hoe kan je een actieve bondgenoot worden voor deze doelgroep op het werk? Hoe maakt je personeelspraktijken inclusief en communiceer je op een genderbewuste manier? Doorheen de workshop gaan we samen aan de slag op een antwoord te formuleren op al deze vragen? We doen dit aan de hand van concrete informatie, interactieve werkvormen, herkenbare casussen en een kritische blik op onszelf.

Waar & Wanneer?

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
WIT-23-04 KLIQ Online Online 04/05/2023
WIT-23-10 KLIQ Online Online 05/10/2023

In Company
Deze opleiding kan ook op de eigen werkvloer worden georganiseerd op een met de opleidingsverstrekker afgesproken datum/data. Na ontvangst van jouw aanvraag, kom je te weten of deze aanvaard is. Indien aanvaard, zal de opleidingsverstrekker jouw organisatie contacteren voor de praktische afhandeling van de opleiding (keuze datum,..).