home  > Vorming

Gezonde veerkracht: Hoe voorkomen dat stress tot burn-out leidt?

Doelstelling

 • Medewerkers krijgen inzicht in de werking van acute en chronische stress: oorzaken, gevolgen, proces van toenemende stress-signalen die kunnen leiden tot burn-out.
 • Medewerkers worden zich bewust van eigen stress-signalen en deze van collega’s, hun eigen manier van omgaan met stress, mogelijke persoonsgerelateerde en werkgerelateerde stressoren.
 • Medewerkers krijgen inzicht in hoe ze met gezonde veerkracht kunnen blijven werken en voorkomen dat stress tot burn-out leidt.

Doelgroep

Alle medewerkers uit alle sectoren kunnen aan deze cursus deelnemen.

Inhoud

Er wordt stilgestaan bij:

 • Wat verstaan we onder ‘bevlogenheid’, ‘burn-out’, ‘depressie’ en ‘stress’?
 • Hoe kan ik bevlogen blijven?
 • Wat zijn werkgerelateerde oorzaken van stress en burn-out?
 • Analyse van de eigen werksituatie: hulpbronnen en hinderpalen
 • Wie loopt een verhoogd risico?
 • Hoe kan ik signalen van stress, overspanning en burn-out herkennen?
 • Hoe ga ik in dialoog met collega’ s bij stressignalen? Hoe kunnen we als team over onze stresssignalen en stresscoping praten?
 • De vijf domeinen van zelfzorg om de eigen veerkracht te versterken.

Werkvorm & Methodiek

Er wordt gebruik gemaakt van een spelbord, reflectiekaartjes, een dobbelsteen en een massagestoel waarbij een PowerPoint-presentatie voor de deelnemers als ondersteunend materiaal wordt aangeboden. Vraagstelling, oefeningen, reflectie en uitwisseling worden afgewisseld met korte theoretische uitleg en psycho- educatie.

Waar & Wanneer?

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
VF22WEL002 IDEWE IDEWE Zwijnaarde Grotesteenweg- Noord 9, 9052 Gent 15/06/2022
VF22WEL003 IDEWE Online Online 20/10/2022