home  > Vorming

Gezonde veerkracht: Hoe voorkomen dat stress tot burn-out leidt?

Doelstelling

 • Medewerkers krijgen inzicht in de werking van acute en chronische stress: oorzaken, gevolgen, proces van toenemende stress-signalen die kunnen leiden tot burn-out.
 • Medewerkers worden zich bewust van eigen stress-signalen en deze van collega’s, hun eigen manier van omgaan met stress, mogelijke persoonsgerelateerde en werkgerelateerde stressoren.
 • Medewerkers krijgen inzicht in hoe ze met gezonde veerkracht kunnen blijven werken en voorkomen dat stress tot burn-out leidt.

Doelgroep

Alle medewerkers uit alle sectoren kunnen aan deze cursus deelnemen.

Inhoud

Er wordt stilgestaan bij:

 • Wat verstaan we onder ‘bevlogenheid’, ‘burn-out’, ‘depressie’ en ‘stress’?
 • Hoe kan ik bevlogen blijven?
 • Wat zijn werkgerelateerde oorzaken van stress en burn-out?
 • Analyse van de eigen werksituatie: hulpbronnen en hinderpalen
 • Wie loopt een verhoogd risico?
 • Hoe kan ik signalen van stress, overspanning en burn-out herkennen?
 • Hoe ga ik in dialoog met collega’ s bij stressignalen? Hoe kunnen we als team over onze stresssignalen en stresscoping praten?
 • De vijf domeinen van zelfzorg om de eigen veerkracht te versterken.

Waar & Wanneer?

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
EMS-23-04 IDEWE

IDEWE (zaal De Leien)

Entrepotkaai 15, 2000 Antwerpen

11/05/2023
EMS-23-10 IDEWE Online Online 23/11/2023

In Company
Deze opleiding kan ook op de eigen werkvloer worden georganiseerd op een met de opleidingsverstrekker afgesproken datum/data. Na ontvangst van jouw aanvraag, kom je te weten of deze aanvaard is. Indien aanvaard, zal de opleidingsverstrekker jouw organisatie contacteren voor de praktische afhandeling van de opleiding (keuze datum,..).