home  > Vorming

Gezonde veerkracht: Hoe voorkomen dat stress tot burn-out leidt?

Doelstelling

Inzicht krijgen in de oorzaken, de gevolgen en het proces van toenemende stresssignalen bij zichzelf en bij collega’s.


Inzicht krijgen hoe ze met gezonde veerkracht kunnen blijven werken waarbij handvaten worden aangereikt om de eigen stress te baas te kunnen door voldoende zelfzorg in te bouwen en bewust te worden van de eigen manier om met stress om te gaan.

Programma

  • Soorten stress die aandacht vragen.
  • Werkgerelateerde oorzaken van stress en burn-out.
  • Wie loopt verhoogd risico?
  • Hoe signalen van stress en burn-out herkennen en hoe erover in dialoog gaan?
  • Hoe ga je zelf om met stress?
  • Omgaan met druk en verwachtingen als hulpverlener.
  • Tips om de gezonde veerkracht te behouden en te versterken.

Werkvorm & Methodiek

Er wordt gebruik gemaakt van een spelbord waarbij een PowerPointpresentatie voor de deel­nemers als ondersteunend materiaal wordt aangeboden. Vraagstelling, oefeningen, reflectie en uitwisseling worden afgewisseld met korte theoretische uitleg en psycho-educatie.

Waar & Wanneer?

Code Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data

BNO20N001

IDEWE

IDEWE Brussel

Buro & Design Center
Heizel Esplanade 1/4
1020 Brussel

21/04/2020

BNO20N002

IDEWE

IDEWE Brussel

Buro & Design Center
Heizel Esplanade 1/4
1020 Brussel

24/09/2020