home  > Vorming

Gezonde veerkracht: Hoe voorkomen dat stress tot burn-out leidt?

Doelstelling

  1. Medewerkers krijgen inzicht in de werking van acute en chronische stress: oorzaken, ge­volgen, proces van toenemende stressignalen die kunnen leiden tot burn-out.
  2. Medewerkers worden zich bewust van eigen stressignalen en deze van collega's, hun ei­gen manier van omgaan met stress, mogelijke persoonsgerelateerde en werkgerelateerde stressoren.
  3. Medewerkers krijgen inzicht in hoe ze met gezonde veerkracht kunnen blijven werken en voorkomen dat stress tot burn-out leidt.

Programma

Er wordt stilgestaan bij:

  • Wat verstaan we onder 'bevlogenheid', 'burn-out', 'depressie' en 'stress'?
  • Hoe kan ik bevlogen blijven?
  • Wat zijn werkgerelateerde oorzaken van stress en burn-out?
  • Wie loopt een verhoogd risico?
  • Hoe kan ik signalen van stress en burn-out herkennen?
  • Hoe ga ik in dialoog met collega' s en team bij stresssignalen?
  • Welke tips kunnen helpen om gezonde veerkracht te behouden en te versterken?

Werkvorm & Methodiek

Er wordt gebruik gemaakt van een spelbord waarbij een PowerPointpresentatie voor de deel­nemers als ondersteunend materiaal wordt aangeboden. Vraagstelling, oefeningen, reflectie en uitwisseling worden afgewisseld met korte theoretische uitleg en psycho-educatie.

Waar & Wanneer?

Code Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data

BNO19N001

IDEWE

IDEWE Brussel

Esplanade 1, 1020 Brussel

09/05/2019