home  > Vorming

Gesprekstechnieken

Doelgroep

Alle werknemers die reeds een basis gekregen hebben in communicatietechnieken.

Doelstelling

Deze tweedaagse vorming levert de bouwstenen voor het voeren van een goed gesprek met uw patiënt/cliënt. We passen de gesprekstechnieken toe op voorbeelden, cases en situatie­-spelen in de relatie tussen uzelf als hulpverlener en uw patiënten/cliënten. Deze oefeningen vertrekken vanuit uw dagelijkse werkcontext.

Programma

 • Het communicatieproces in de praktijk
  • De verschillende soorten vragen en goede vragen leren stellen
  • Actief en empathisch luisteren
  • Reageren op gevoelens en anderen geruststellen
  • Feedback geven en krijgen (IK-boodschap)
  • Slecht nieuws brengen
 • Als de communicatie iets moeilijker loopt
  • Omgaan met klachten en/of kritiek, omgaan met conflicten
  • Assertiviteit: “neen” leren zeggen, meningsuiting, ingaan tegen wensen van anderen
  • Omgaan met anderstalige en laaggeletterde patiënten/cliënten: tips en tricks ivm mondelinge en schriftelijke communicatie

Werkvorm & Methodiek

De vooropgestelde inhoud wordt aangeleverd en ingeoefend via verschillende interactieve werkvormen die steeds vertrekken vanuit de reële werksetting (=ervaringsgericht leren). We gebruiken hiervoor klasgesprekken, situatiespelen, casusbesprekingen en reflectieve oefeningen zoals het maken van een eigen persoonlijk ontwikkelingsplan.

Waar & Wanneer?

Code Opleidingsverstrekker Adres Data
COM19N003 Vokans vzw

Baron Ruzettelaan 1, 8000 Brugge

25/04/2019
30/04/2019
COM19N002 Vokans vzw Pletinckxstraat 19, 1000 Brussel 11/06/2019
18/06/2019
COM19N001 Vokans vzw Monseigneur Broexplein 6, 3500 Hasselt 03/12/2019
10/12/2019