home  > Vorming

Gesprekstechnieken

Doelstelling

Deze tweedaagse training levert de bouwstenen voor het voeren van een goed gesprek met uw patiënt/cliënt. We passen belangrijke gesprekstechnieken toe op voorbeelden, cases en situatiespelen in de relatie tussen uzelf als hulpverlener en uw patiënten/cliënten. Deze oefeningen vertrekken vanuit uw dagelijkse werkcontext.

Doelgroep

Alle werknemers die reeds een basis gekregen hebben in communicatietechnieken kunnen aan deze cursus deelnemen.

Inhoud

 • Het communicatieproces in de praktijk:
  • Verschillende soorten vragen en goede vragen leren stellen
  • Actief en empathisch luisteren
  • Reageren op gevoelens en anderen geruststellen
  • Feedback geven en krijgen
  • Slecht nieuws brengen
 • Als de communicatie iets moeilijker loopt:
  • Omgaan met klachten en/of kritiek
  • Omgaan met conflicten
  • Assertiviteit
  • ‘Nee’ leren zeggen
  • Meningsuiting
  • Ingaan tegen wensen van anderen
  • Omgaan met anderstalige en laaggeletterde patiënten-cliënten

Werkvorm & Methodiek

De vooropgestelde inhoud wordt aangeleverd en ingeoefend via verschillende interactieve werkvormen die steeds vertrekken vanuit de reële werksetting (=ervaringsgericht leren). We gebruiken hiervoor klasgesprekken, situatiespelen, casusbesprekingen en reflectieve oefeningen zoals het maken van een eigen persoonlijk ontwikkelingsplan.

Waar & Wanneer?

Code Opleidingsverstrekker Adres Data
VF22COM004 Vokans Onder den toren 5, 2800 Mechelen 09/03/2022
23/03/2022
VF22COM005 Vokans Hendrik van Veldekensingel 150, 3500 Hasselt 07/12/2022
14/12/2022