PC 330 | Gezondheidsinrichtingen en -diensten Maribel | Kamer 5 | Beschut wonen, wijkgezondheidscentra, diensten voor het bloed van het Rode Kruis

Submenu tonen Submenu verbergen

Procedure en documenten

Sinds 2018 is de Kamer belast met de verdeling van het budget voor de financiering van de IFIC implementatie tussen de verschillende instellingen.

De “afrekening financiering IFIC” zal de financiering, toegewezen aan uw instelling voor elke jaar, bepalen.

De Kamer stelt drie documenten ter beschikking voor de afrekening van de IFIC-implementatie 2023: 

Via deze tool kan de Kamer een correcte berekening maken voor uw instelling betreffende de hogere loonkost in het kader van de IFIC-implementatie 2023. 

Wat moet u doen?

1. De tool Afrekening financiering IFIC 2023 invullen voor al uw werknemers. De Calculator IFIC barema helpt u om deze tool in te vullen. In de handleiding en de instructievideo’s vindt u alle informatie over de tool. 

Opgelet:  

  • Gebruik de calculator en tabel “2023” en geen verouderde versie 
  • De index van 2% voor november 2023 is opgenomen in de calculator. De delta’s die u berekent via de calculator zijn dus te hoog voor de maanden januari tot en met oktober. De delta’s van de niet-geïndexeerde maanden worden automatisch aangepast in de afrekening van 2023.
  • Kies in de afrekening de berekeningsmethode die wordt gebruikt voor je delta's (met de calculator of door het sociaal secretariaat met de index pas vanaf 1 november 2023).

2. Onderstaand formulier invullen om uw gegevens naar het Fonds te versturen, dit uiterlijk op 08/03/2024 samen met het volledig ingevulde Excel document “Tool Afrekening IFIC 2023”.