PC 330 | Ouderenzorg Vorming

Submenu tonen Submenu verbergen

De voorgestelde acties van het Fonds zijn steeds onder voorbehoud van de budgettaire limieten per project. Houd de website in het oog voor de laatste updates m.b.t de richtlijnen van de projecten en de beschikbare budgetten.

Voorstelling

Het Sociaal Fonds Ouderenzorg werd opgericht in 1993. Onze missie bestaat eruit om de werknemers en de werkzoekenden uit de sector (woonzorgcentra, assistentiewoningen, dagverzorgingscentra met RSZ-kengetal 330, 311 en 830) zo goed mogelijk te ondersteunen door middel van kwalitatieve vormingsinitiatieven en andere steunmaatregelen.

De financiële middelen van het Fonds komen uit de werkgeversbijdragen van de instellingen (die deel uitmaken van het PC330) aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Ontdek ons aanbod voor 2023

Informeren van het personeel

Het Fonds wordt paritair beheerd door een beheerscomité bestaande uit werknemersvertegenwoordigers en werkgeversvertegenwoordigers. Het comité wenst dat de personeelsleden worden geïnformeerd over het vormingsaanbod voor de instellingen. Daarom wordt er ook een attest opgevraagd wanneer u een vorming aanvraagt.

  • De instellingen die beschikken over een sociaal overlegorgaan (SD, CPBW, OR) dienen aan het Fonds het invuldocument te versturen waarin vermeld staat dat er sociaal overleg heeft plaatsgevonden over het gehele opleidingsaanbod van het lopende kalenderjaar en dat het personeel degelijk zal geïnformeerd worden via de gebruikelijke kanalen in de instelling.
  • De instellingen die niet beschikken over een sociaal overlegorgaan (SD, CPBW, OR) dienen aan het Sociaal Fonds het invuldocument ‘verklaring op eer’ te versturen, waarin zij verklaren dat het geheel van het personeel via de gebruikelijke kanalen zal geïnformeerd worden over het gehele opleidingsaanbod van het lopende kalenderjaar. 

Contact

Algemene e-mail: [email protected]

Anke GOFFIN
projectverantwoordelijke NL
T 02 227 59 73
Catherine FURDELLE
administratief medewerker FR
T 02 227 69 24
Nawal MENGARI
projectverantwoordelijke FR
T 02 229 20 35
Isabelle CORDIER
administratief medewerker NL/FR
administratie en info over project 'Opstap naar verpleegkunde'
T 02 211 14 80
Leen PHILIPPE
administratief medewerker NL
T 02 229 32 51