PC 330 | Ziekenhuizen Vorming

Submenu tonen Submenu verbergen

Werken aan een beleid rond agressie, stress en psychosociale risico's in een ziekenhuis

Agressie, conflicten, stress, burn-out… Het ziekenhuispersoneel wordt er steeds vaker mee geconfronteerd. Dat blijkt ook uit ons opleidingsbehoeftenonderzoek.

Daarom steunt het Fonds opleidingsinitiatieven die rond deze thema’s worden georganiseerd. Het doel is het personeel (verpleegkundig, paramedisch, technisch, administratief en ander) en de referentiepersonen op te leiden om deze problemen te voorkomen en ermee om te gaan.

Aarzel niet een beroep te doen op het Fonds om opleidingen hierrond op poten te zetten. Het project loopt tot 15 december 2024.

Het project in een notendop

Het Fonds ondersteunt volgende vormingsinitiatieven die je rond dit thema opzet in het ziekenhuis:

1.         Vorming voor personeel

Er zijn verschillende invalshoeken mogelijk m.b.t. een vorming rond stress en agressie:

 • Agressie en conflicten
 • Stressbeheer
 • Doeltreffende communicatie
 • Preventie van burn-out en (re)integratie na langdurige afwezigheid
 • Omgaan met diversiteit
 • Juridisch aspect

2.         Vorming voor referentiepersonen

De referentiepersoon wordt beschouwd als een vaste waarde in het ziekenhuis en krijgt de taak te zorgen voor het behoud van een beleid ter preventie van agressie en stress binnen de instelling. Ook de opvang van nieuwe medewerkers en bijzondere aandacht voor werknemers die terugkeren na een afwezigheid gelieerd aan een agressie-incident of burn-out, vallen binnen de taak van de referentiepersoon.

3.         Online vormingen en vormingen op afstand

Het Fonds financiert ook online vormingen rond dit thema.

Download de richtlijnen van dit project en ontdek:

 • de algemene voorwaarden
 • de doelgroep
 • het aanbod
 • de financieringswijze
 • de praktische modaliteiten

Wens je financiering aan te vragen? Download het aanvraagformulier

Werk jij met kinderen en jongeren?

Check dan zeker de website van ICOBA, zij ondersteunen de jeugdhulpverlening.