PC 330 | Ziekenhuizen Vorming

Submenu tonen Submenu verbergen

Rugklachtpreventie

Dit project is al vele jaren een vaste waarde binnen het aanbod van het Fonds en heeft als doel de uitbouw van een preventiecultuur binnen de ziekenhuizen te ondersteunen en op lange termijn te behouden. Dit door middel van een financiering van voortgezette vormingen voor referentiepersonen enerzijds en de andere werknemers anderzijds.

Aarzel niet een beroep te doen op het Fonds om opleidingen op poten te zetten. Het project loopt van 15 januari 2024 tot en met 15 december 2025.

Het project in een notendop

1.         Vorming voor personeel dat rugbelastende activiteiten uitoefent

Deze vormingen kunnen zowel voor verzorgend personeel (verpleegkundigen, zorgkundigen, brancardiers,…) als voor niet-verzorgend personeel (logisitiek-, technisch-, keuken- en onderhoudspersoneel) georganiseerd worden. 

2.         Vorming voor administratief personeel

Administratieve medewerkers hebben in functie van hun specifieke werkomstandigheden nood aan een ander vormingsprogramma dan verzorgend personeel. Daarom biedt het Fonds de mogelijkheid om vormingen te organiseren rond thema’s specifiek voor deze doelgroep. Denk maar aan thema’s als beeldschermwerk en vormingen voor telewerkers.

3.         Vormingen voor referentiepersonen

Deze opleidingen zijn bedoeld voor werknemers die zullen meewerken aan de praktische uitvoering van het beleid en fungeren als aanspreekpunt voor hun collega’s. Zij kunnen ook als coach worden ingezet op de werkvloer.

Download de richtlijnen van dit project en ontdek:

  • De algemene voorwaarden
  • De doelgroep
  • Het aanbod
  • De financieringswijze
  • De praktische modaliteiten

Wens je financiering aan te vragen? Download het aanvraagformulier