home  > Vorming

Mijn interculturele werkplek

Doelstelling

Binnen de zorg zijn er steeds meer culturen, godsdiensten, levensopvattingen, … aanwezig. In deze opleiding ervaren de deelnemers zelf wat het betekent om een ‘andere’ culturele achtergrond te hebben. De deelnemers leren hoe ze op hun werkplek binnen de zorg optimaal met diversiteit kunnen omgaan. Zij leren hoe zij zoveel mogelijk taaldrempels, sociaal culturele
drempels en interetnische spanningen kunnen vermijden en oplossen.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor medewerkers die met collega’s, patiënten, bewoners, familieleden, … met een andere culturele achtergrond samenwerken en omgaan.

Inhoud

Inleven en bewust worden dat wat jij normaal vindt niet voor iedereen normaal is. Cultuurverschillen in de praktijk: zicht krijgen op aspecten van verschillen binnen culturen, manieren van respect tonen voor elkaar, …

Hoe breng je gedragsnormen, manier van denken en werken, manier van omgaan met gezag, houding t.a.v. collega's en patiënten/cliënten, ... over naar andere culturen? Tijdsbesef bij andere culturen. Sociale vaardigheden bij 'interculturele communicatie': Hoe verwoord en ga ik om met een probleem, een klacht, kritiek ... ? Communiceren via lichaamstaal en in een voor iedereen gebruiksvriendelijke taal?

Waar & Wanneer?

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
WIT-23-02 Mentor vzw Online Online 20/04/2023
25/04/2023
27/04/2023
WIT-23-09 Mentor vzw Online Online 12/09/2023
14/09/2023
19/09/2023

In Company
Deze opleiding kan ook op de eigen werkvloer worden georganiseerd op een met de opleidingsverstrekker afgesproken datum/data. Na ontvangst van jouw aanvraag, kom je te weten of deze aanvaard is. Indien aanvaard, zal de opleidingsverstrekker jouw organisatie contacteren voor de praktische afhandeling van de opleiding (keuze datum,..).