home  > Vorming

Mijn interculturele werkplek

Mijn interculturele werkplek

In onze snel veranderende wereld is het van essentieel belang om je in te leven en je bewust te worden van het feit dat jouw normen en waarden niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn. Deze vorming over cultuurverschillen brengt deze aspecten in de praktijk en helpt je om een dieper begrip te ontwikkelen voor diversiteit binnen culturen, het tonen van respect voor elkaar, en nog veel meer.

Leer hoe je gedragsnormen, denkwijzen, werkmethoden, gezagsverhoudingen, en de omgang met collega's en cliënten kunt overbrengen naar andere culturen. Ontwikkel een dieper tijdsbesef in verschillende culturele contexten en versterk je sociale vaardigheden voor interculturele communicatie.

Deze vorming richt zich ook op het omgaan met uitdagingen zoals het verwoorden van problemen, omgaan met klachten, en effectief omgaan met kritiek in een interculturele context. We leren je ook hoe je kunt communiceren via lichaamstaal en in een taal die voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk is.

Doelstellingen

Na deze vorming kan je:

  • een dieper begrip ontwikkelen voor de diverse culturen, godsdiensten, levensopvattingen, en meer die aanwezig zijn in de zorgsector
  • zelf ervaren wat het betekent om een 'andere' culturele achtergrond te hebben, waardoor je jouw empathie en inlevingsvermogen kan vergroten
  • effectieve vaardigheden ontwikkelen om optimaal met diversiteit om te gaan op jouw werkplek binnen de zorgsector
  • in staat zijn om taaldrempels, sociaal-culturele drempels en interetnische spanningen te herkennen, vermijden en oplossen, waardoor de kwaliteit van zorg voor alle patiënten/cliënten verbetert.

Doelgroep

Medewerkers die met collega's, patiënten, bewoners, familieleden … met een andere culturele achtergrond samenwerken en omgaan.

Waar & Wanneer?

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
WIT-24-10 Mentor vzw Online Online 12/09/2024
19/09/2024
26/09/2024


Opgelet: Voor online vormingen vragen we om telkens te werken met 1 toestel (laptop, tablet, smartphone) per deelnemer. De onlinesessie is interactief. We vragen deelnemers de camera aan te zetten.

In Company: Deze opleiding kan ook op de eigen werkvloer worden georganiseerd op een met de opleidingsverstrekker afgesproken datum/data. Na ontvangst van jouw aanvraag, kom je te weten of deze aanvaard is. Indien aanvaard, zal de opleidingsverstrekker jouw organisatie contacteren voor de praktische afhandeling van de opleiding (keuze datum,..).