home  > Vorming

Mijn interculturele werkplek

Doelgroep

Medewerkers die met collega’s, patiënten, bewoners, familieleden,… met een andere culturele achtergrond samenwerken en omgaan.

Doelstelling

Binnen de zorg zijn er steeds meer culturen, godsdiensten, levensopvattingen,… aanwezig. In deze opleiding ervaren de deelnemers zelf wat het betekent om een ‘andere’ culturele achtergrond te hebben. De deelnemers leren hoe ze op hun werkplek binnen de zorg optimaal met diversiteit kunnen omgaan. Zij leren hoe zij zo veel mogelijk taaldrempels, sociaal-culturele drempels en interetnische spanningen kunnen vermijden en oplossen.

Inhoud

Inleven en bewust worden dat wat jij normaal vindt niet voor iedereen normaal is.

Cultuurverschillen in de praktijk: zicht krijgen op aspecten van verschillen binnen culturen, manieren van respect tonen voor elkaar,… Hoe breng je gedragsnormen, manier van denken en werken, manier van omgaan met gezag, houding t.a.v. collega’s en patiënten,… over naar andere culturen? Tijdsbesef bij andere culturen. Sociale vaardigheden bij ‘interculturele communicatie’: hoe verwoord en ga ik om met een probleem, een klacht, kritiek,…? Communiceren via lichaamstaal en in een voor iedereen gebruiksvriendelijke taal?

Werkvorm & Methodiek

Interactief via inleefoefeningen, filmillustraties, gebruik van divers spelmateriaal, anekdotes uit de praktijk, tips en richtlijnen voor een betere omgang, intervisie en referenties naar goede praktijkvoorbeelden, ruimte voor vraagstelling en uitwisselen van ervaringen.

Waar & Wanneer?

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
DIV20N002 Mentor vzw Scoutshuis - Zaal Zwerver Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen 24/03/2020