home  > Vorming

Mijn interculturele werkplek

Doelstelling

Binnen de zorg zijn er steeds meer culturen, godsdiensten, levensopvattingen, … aanwezig. In deze opleiding ervaren de deelnemers zelf wat het betekent om een ‘andere’ culturele achtergrond te hebben. De deelnemers leren hoe ze op hun werkplek binnen de zorg optimaal met diversiteit kunnen omgaan. Zij leren hoe zij zoveel mogelijk taaldrempels, sociaal culturele
drempels en interetnische spanningen kunnen vermijden en oplossen.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor medewerkers die met collega’s, patiënten, bewoners, familieleden, … met een andere culturele achtergrond samenwerken en omgaan.

Inhoud

Cultuurverschillen in de praktijk:

  • Zicht krijgen op aspecten van verschillen binnen culturen, manieren van respect tonen voor elkaar, …
  • Hoe breng je gedragsnormen, manier van denken en werken, manier van omgaan met gezag, houding t.a.v. collega’s en patiënten/cliënten, ... over naar andere culturen?
  • Tijdsbesef bij andere culturen.

Sociale vaardigheden bij ‘interculturele communicatie’:

  • Hoe verwoord en ga ik om met een probleem, een klacht, kritiek, ... ?
  • Communiceren via lichaamstaal en in een voor iedereen gebruiksvriendelijke taal

Werkvorm & Methodiek

Interactief via inleefoefeningen, filmillustraties, gebruik van divers spelmateriaal, anekdotes uit de praktijk, tips en richtlijnen voor een betere omgang, intervisie en referenties naar goede praktijkvoorbeelden, ruimte voor vraagstelling en uitwisselen van ervaringen.

Waar & Wanneer?

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
VF22WIT007 Mentor vzw Online Online 22/09/2022
29/09/2022
13/10/2022