home  > Vorming

Geef burn-out geen kans

Doelstelling

Met deze interactieve vorming willen we deelnemers uit de social profit bewust maken van de risico’s van overmatige stress, waarvan burn-out een chronisch gevolg kan zijn. We loodsen hen doorheen de verschillende fases van burn-out en geven ook praktische tips & tricks om preventief aan de slag te gaan i.f.v. werkbaar werk. Hiermee ontwikkelen ze hun eigen handvaten en energiegevers tijdens en buiten hun job, en krijgen ze ook kapstokken mee om stresssignalen bij collega’s te detecteren.

Doelgroep

Alle medewerkers uit alle sectoren kunnen aan deze cursus deelnemen.

Inhoud

In module 1 leert de deelnemer wat stress kan doen met een mens, en hoe overmatige stress kan uitmonden in burn-out.

  • Zijn er persoonsgebonden factoren die ervoor zorgen dat iemand meer kans maakt op een burn-out?
  • Welke fases doorgaat deze persoon?
  • Hoe herken je een burn-out?

Module 2 spitst zich toe op diverse manieren om preventief aan de slag te gaan i.f.v. werkbaar werk, en burn-out geen kans te geven. Preventie voor jezelf, maar ook naar anderen toe, bij wie je signalen opmerkt.

Waar & Wanneer?

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
EMS-23-07 Vokans Online Online 05/10/2023

In Company
Deze opleiding kan ook op de eigen werkvloer worden georganiseerd op een met de opleidingsverstrekker afgesproken datum/data. Na ontvangst van jouw aanvraag, kom je te weten of deze aanvaard is. Indien aanvaard, zal de opleidingsverstrekker jouw organisatie contacteren voor de praktische afhandeling van de opleiding (keuze datum,..).