home  > Vorming

Geef burn-out geen kans

Doelstelling

Met deze interactieve vorming willen we deelnemers uit de social profit bewust maken van de risico’s van overmatige stress, waarvan burn-out een chronisch gevolg kan zijn. We loodsen hen doorheen de verschillende fases van burn-out en geven ook praktische tips & tricks om preventief aan de slag te gaan i.f.v. werkbaar werk. Hiermee ontwikkelen ze hun eigen handvaten en energiegevers tijdens en buiten hun job, en krijgen ze ook kapstokken mee om stresssignalen bij collega’s te detecteren.

Doelgroep

Alle medewerkers uit alle sectoren kunnen aan deze cursus deelnemen.

Inhoud

In module 1 leert de deelnemer wat stress kan doen met een mens, en hoe overmatige stress kan uitmonden in burn-out.

  • Zijn er persoonsgebonden factoren die ervoor zorgen dat iemand meer kans maakt op een burn-out?
  • Welke fases doorgaat deze persoon?
  • Hoe herken je een burn-out?

Module 2 spitst zich toe op diverse manieren om preventief aan de slag te gaan i.f.v. werkbaar werk, en burn-out geen kans te geven. Preventie voor jezelf, maar ook naar anderen toe, bij wie je signalen opmerkt.

Werkvorm & Methodiek

In deze training wordt ruimte gemaakt om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen, cases te bespreken, opdrachten in groep te maken, te reflecteren en te leren van anderen. De grootste meerwaarde zien we daarom in een klassikale, collectieve contactvorm.

Waar & Wanneer?

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
VF22WEL004 Vokans Online Online 07/06/2022
14/06/2022