home  > Vorming

Mentor+ Intervisie

Doelstelling

De deelnemers leren van elkaar:

  • Ze krijgen praktische handvaten om te kunnen omgaan met uitdagingen die ze tegenkomen als mentor in de dagelijkse praktijk.
  • Ze gaan naar huis met een heleboel tips en tricks uit de praktijk van andere mentoren.

Doelgroep

De intervisie is bedoeld voor mentoren die in het verleden deelnamen aan een mentoropleiding.

Inhoud

Tijdens de dag wisselen de methodes ‘intervisie’, ‘ervaringsuitwisseling’ en ‘droppen van interessante kaders’ zich af. De inbreng en de noden van de groep bepalen hoeveel tijd er aan elke methode gespendeerd wordt. De deelnemers krijgen voorafgaand aan de dag de vraag om aan te geven over welke thema’s ze zeker ervaringen willen uitwisselen en/of nog extra handvaten willen krijgen. Op de dag zelf organiseren we verschillende uitwisselingstafels rond de meest gekozen thema’s. De vragen die er leven bij de deelnemers worden op tafel gelegd en de deelnemers krijgen de kans om hun ervaringen hierover uit te wisselen en elkaar tips en tricks te geven hierrond.

Waar & Wanneer

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
VF22MIV001 I-Diverso Locatie wordt binnenkort bepaald,
hou onze nieuwsbrieven en website
in de gaten!
Locatie wordt binnenkort bepaald,
hou onze nieuwsbrieven en website
in de gaten!
21/03/2022
VF22MIV002 I-Diverso Locatie wordt binnenkort bepaald,
hou onze nieuwsbrieven en website
in de gaten!
Locatie wordt binnenkort bepaald,
hou onze nieuwsbrieven en website
in de gaten!
03/10/2022