home  > Vorming

Mentor+ Intervisie

Doelstelling

De intervisie is bedoeld voor mentoren die in het verleden deelnamen aan een mentoropleiding. De deelnemers leren van elkaar:

  • Ze krijgen praktische handvaten om om te gaan met uitdagingen die ze tegenkomen als mentor in de dagelijkse praktijk.
  • Ze gaan naar huis met een heleboel tips en tricks uit de praktijk van andere mentoren.

Doelgroep

Mentoren die in het verleden deelnamen aan de mentor+-opleiding.

Inhoud

Tijdens de dag wisselen de methodes 'intervisie', 'ervaringsuitwisseling' en 'droppen van interessante kaders' zich af. De inbreng en de noden van groep bepalen hoeveel tijd er aan elke methode gespendeerd wordt.

De deelnemers krijgen voorafgaand aan de dag de vraag om aan te geven over welke thema's ze zeker ervaringen willen uitwisselen, nog extra handvaten willen krijgen.  Op de dag zelf organiseren we verschillende uitwisselingstafels rond de meest gekozen thema's. De vragen die er leven bij de deelnemers worden op tafel gelegd en de deelnemers krijgen de kans om hun ervaringen hierover uit te wisselen en elkaar tips en tricks te geven hierrond.

Waar & Wanneer

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
MIV-23-01 I-Diverso

Online

Online

08/11/2023
15/11/2023
22/11/2023
29/11/2023