home  > Vorming

Een stevige band door spreken

Doelstelling

  • Een kort kader leren rond enkele belangrijke gesprekstechnieken.
  • Inoefenen van de aangeleerde gesprekstechnieken.
  • Eigen kwaliteiten en valkuilen binnen de gesprekstechnieken leren kennen.

Doelgroep

Iedereen die zijn gespreksvaardigheden wil verbeteren kan aan deze cursus deelnemen.

Inhoud

In de vorming gaan we actief aan de slag met enkele gesprekstechnieken. We zoomen in op volgende gesprekstechnieken:

  • luisteren, samenvatten en doorvragen
  • verbreden en verdiepen
  • omgaan met containerbegrippen
  • paraverbale en non-verbale taal.

Oude bekenden, bedenk je wellicht. Maar je zal merken dat je hier nooit over uitgeleerd geraakt. Iedere keer opnieuw ontdek je nieuwe facetten van jezelf in de manier waarop je communiceert en fris je wat je al kent weer op waardoor je steviger staat in je communicatie. En dit uit zich meteen in een betere band met je zorgvragers.

Waar & Wanneer

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
VF22COM003 Vormingscentrum Hivset Online Online 24/11/2022
COM-23-01 Vormingscentrum Hivset Online Online 08/06/2023
COM-23-12 Vormingscentrum Hivset Online Online 07/12/2023

In Company
Deze opleiding kan ook op de eigen werkvloer worden georganiseerd op een met de opleidingsverstrekker afgesproken datum/data. Na ontvangst van jouw aanvraag, kom je te weten of deze aanvaard is. Indien aanvaard, zal de opleidingsverstrekker jouw organisatie contacteren voor de praktische afhandeling van de opleiding (keuze datum,..).