home  > Vorming

Een stevige band door spreken

Een stevige band door spreken

 

Tijdens deze vorming duiken we dieper in en gaan we actief aan de slag met enkele essentiële gesprekstechnieken die de kern vormen van effectieve communicatie. We zullen ons richten op de volgende technieken:

 • Luisteren, samenvatten en doorvragen
  • Leer hoe je met deze techniek dieper inzicht krijgt in de gedachten en gevoelens van anderen.
 • Verbreden en verdiepen
  • Ontdek hoe je je gesprekken kunt verrijken door ze breder en dieper te maken.
 • Omgaan met containerbegrippen
  • Leer hoe je omgaat met abstracte termen en concepten om ze concreter en begrijpelijker te maken.
 • Paraverbale en non-verbale taal
  • Ontcijfer de kracht van stemintonatie, toon, lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen in communicatie.

Je zou kunnen denken dat deze technieken oude bekenden zijn, maar je zult al snel merken dat er altijd ruimte is om te groeien. Iedere keer dat je deze technieken opnieuw verkent, ontdek je nieuwe facetten van jezelf in de manier waarop je communiceert. Bovendien zul je merken dat het verfrissen van wat je al weet, je communicatiekracht vergroot en zich onmiddellijk vertaalt naar een sterkere band met je zorgvragers.

 

Doelstellingen

 • De kunst van effectief communiceren beheersen
  • essentiële gesprekstechnieken toepassen, zoals luisteren, samenvatten en doorvragen, verbreden en verdiepen, en omgaan met containerbegrippen.
 • Paraverbale en non-verbale communicatie begrijpen en gebruiken
  • subtiele signalen van stemintonatie, toon, lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen herkennen en effectief kunnen inzetten in hun communicatie.
 • Hun communicatievaardigheden voortdurend blijven ontwikkelen
  • bewust zijn van het feit dat gesprekstechnieken nooit uitgeleerd raken en zullen bereid zijn om hun communicatievaardigheden voortdurend te verbeteren en verfijnen.
 • Een diepere band opbouwen met zorgvragers
  • Door deze gesprekstechnieken te beheersen, kan je betere relaties te ontwikkelen en een sterke connectie te creëren met de mensen voor wie ze zorgen.
 • De kracht van communicatie benutten in de zorgverlening
  • Je begrijpt hoe effectieve communicatie het fundament vormt voor hoogwaardige zorgverlening en kan deze kennis toepassen in jouw professionele praktijk.

Doelgroep

Iedereen die zijn gespreksvaardigheden wil verbeteren.

Waar & Wanneer

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
COM-24-10 Vormingscentrum Hivset Online Online juni 2024 (exacte datum nog te bepalen
COM-24-17 Vormingscentrum Hivset Online Online december 2024 (exacte datum nog te bepalen


Opgelet: Voor online vormingen vragen we om telkens te werken met 1 toestel (laptop, tablet, smartphone) per deelnemer. De onlinesessie is interactief. We vragen deelnemers om de camera aan te zetten.

In Company: Deze opleiding kan ook op de eigen werkvloer worden georganiseerd op een met de opleidingsverstrekker afgesproken datum/data. Na ontvangst van jouw aanvraag, kom je te weten of deze aanvaard is. Indien aanvaard, zal de opleidingsverstrekker jouw organisatie contacteren voor de praktische afhandeling van de opleiding (keuze datum,..).