home  > Vorming

Een stevige band door spreken

Doelstelling

De doel van deze cursus is om de deelnemers:

  • een kort kader aan te leren rond enkele belangrijke gesprekstechnieken.
  • de aangeleerde gesprekstechnieken goed te laten inoefenen.
  • hun eigen kwaliteiten en valkuilen binnen de gesprekstechnieken te doen ontdekken.

Doelgroep

Iedereen die zijn gespreksvaardigheden wil verbeteren kan aan deze cursus deelnemen.

Inhoud

In de vorming gaan we actief aan de slag met enkele gesprekstechnieken. We zoomen in op volgende gesprekstechnieken:

  • Luisteren, samenvatten en doorvragen
  • Verbreden en verdiepen
  • Omgaan met containerbegrippen
  • Paraverbale en non-verbale taal

Waar & Wanneer

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
VF22COM002 Vormingscentrum Hivset Online Online 10/03/2022
VF22COM003 Vormingscentrum Hivset Online Online 24/11/2022