home  > Vorming

Intervisie opstarten in je organisatie

Doelstelling

Tijdens de cursus krijgen de deelnemers:

 • intervisie gesitueerd in zijn context en hun context.
 • inzicht op eigen sterktes en werkpunten als intervisiebegeleider, leren goede cases en vragen formuleren en krijgen diverse methoden aangereikt om intervisies gestructureerd en effectief te laten verlopen.
 • tips, handvaten en een naslagwerk toegestuurd om effectieve intervisie te kunnen begeleiden.
 • antwoord op vragen en twijfels en worden gestimuleerd en geïnspireerd om zich verder te
 • bekwamen in procesbegeleiding.

Doelgroep

Alle medewerkers uit alle sectoren kunnen aan deze cursus deelnemen.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen tijdens de cursus aan bod:

 • Het wat en waarom van intervisie
 • Een kleine blik op de geschiedenis van intervisie
 • De randvoorwaarden bij intervisie
 • Wat is een goede intervisie? Hoe formuleer ik een intervisievraag?
 • De basisstructuur van intervisie
 • Het profiel van een intervisiebegeleider
 • Nodige vaardigheden
 • Dieper ingaan op ‘de kunst van het vragen stellen’
 • Soorten intervisie: mix van methodieken
 • De groei van een intervisieteam volgens de piramide van Lencioni
 • Belang van gestructureerde aanpak
 • Oefencases in 2 cirkels
 • Rol van de intervisiebegeleider in de eigen organisatie
 • Leren uit succesverhalen
 • Beantwoorden van vragen

Waar & Wanneer

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
VF22WIT008 Itineris Online Online 10/11/2022
24/11/2022
WIT-23-05 Itineris Online Online 30/05/2023
08/06/2023
WIT-23-13 Itineris Online Online 30/11/2023
12/12/2023

In Company
Deze opleiding kan ook op de eigen werkvloer worden georganiseerd op een met de opleidingsverstrekker afgesproken datum/data. Na ontvangst van jouw aanvraag, kom je te weten of deze aanvaard is. Indien aanvaard, zal de opleidingsverstrekker jouw organisatie contacteren voor de praktische afhandeling van de opleiding (keuze datum,..).