home  > Vorming

Reflectie en ontwikkeling procesgericht faciliteren: aan de slag met de methode ontwikkelkunde

Doelstelling

Deelnemers:

  • weten ontwikkeling praktisch vorm te geven en te begeleiden op de kernprincipes.
  • zijn vaardig in het faciliteren van ontwikkeling, reflectie en eigenaarschap, en kunnen dit op transparante manier bespreekbaar maken.
  • kunnen ontwikkelingsgerichte vragen stellen en uitnodigen tot het maken van een doelgerichte omvorming tot een lerende organisatie.
  • kennen nieuwe manieren van bevragen en onderzoeken waardoor de begeleide medewerker gedragen besluiten maakt uit intrinsieke motivatie.
  • leren gebruik maken van de principes van volwassen leren, breinkennis om zo ontwikkelen te stimuleren en een lerende cultuur te creëren.
  • ontwerpen een ontwikkelingsgerichte visie waardoor leren en ontwikkelen van mensen centraal staan binnen het werk.

Doelgroep

Alle medewerkers uit alle sectoren kunnen aan deze cursus deelnemen.

Inhoud

Reflectie en ontwikkeling van medewerkers begeleiden vanuit de methode ontwikkelingskunde®.

Een leven lang leren, als individu, als organisatie en in teams. Mooie woorden die een ambitie vertegenwoordigen. Maar hoe komen professionals en een team tot persoonlijke en professionele ontwikkeling en groei?

In deze cursus leer je hoe je intervisie, werkbegeleiding en vakinhoudelijke supervisie professioneel vormgeeft. Hierbij maken we gebruik van een gefaseerd model dat je stap voor stap vaardiger en competenter maakt bij het inzetten van reflectie om het beroepshandelen te verstevigen.

Met de kennis vanuit onder andere begeleidingskunde, coaching, supervisie en intervisie bouw je aan jouw rol. Je zorgt voor een veilig leerklimaat en professionals die zelfregie en verantwoordelijkheid kunnen en durven te nemen.

Waar & Wanneer

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
VTO-23-02 Social@visorS

De Stroming

De Stroming

01/04/2023
02/05/2023
29/05/2023
26/06/2023