PC 330 | Gezondheidsinrichtingen en -diensten Vorming

Submenu tonen Submenu verbergen

Wat is een subsidieproject?

Een instelling die zelf een vorming wenst te organiseren kan een financiering (subsidie) van het Sociaal Fonds aanvragen voor een vorming die door een derde wordt georganiseerd.

Welke projecten komen in aanmerking?

Het Fonds voorziet een financiële tussenkomst in drie gevallen:

 • Groepsbegeleiding: via professionele begeleidingen het functioneren van een team optimaliseren. We maken het onderscheid tussen supervisies (begeleiding door een begeleider) en intervisies (samenbrengen van werknemers met dezelfde functie, eventueel uit verschillende instellingen, die kennis en ervaringen uitwisselen). 

Let op: externe professionele begeleiding is een vereiste. Audits, individuele coaching, mentoraat, evaluaties, ... komen niet in aanmerking.

 • Vormingsprojecten: opleidingen op maat die de instelling zelf organiseert door beroep te doen op een externe lesgever.
 • Terugbetaling inschrijvingsgeld: opleidingen rond één van de prioritaire thema's die buiten de eigen instelling of online worden gevolgd. 

Criteria

Prioritaire thema’s

Het Fonds heeft prioritaire thema’s vastgesteld voor subsidies voor vormings- en begeleidingsprojecten. 

 • Bureautica (Excel, Access, Word…)
 • Omgaan met stress
 • Omgaan met agressie
 • Communicatie binnen het team
 • Opleidingsplan

Het is mogelijk om subsidie aan te vragen voor een ander thema, maar dit moet wel verantwoord worden bij de aanvraag.

Jaarlijks Maximaal Toegestane Budget (MTB) per instelling

Elke instelling heeft een Maximum Toegestaan Budget (MTB) op basis van het aantal voltijdse equivalenten (VTE's) (deze gegevens zijn in het bezit van het Fonds via RSZ-aangiften).

VTE Trappen Plafond per trap
>25 1 € 5.000
15 tot <25 2 € 4.000
10 tot <15 3 € 3.000
5 tot <10 4 € 2.000
<5 5 € 1.000

Het plafond per trap is het maximum bedrag dat aan een instelling kan worden toegekend. Dit is op geen enkele manier een gereserveerd of gegarandeerd bedrag. In het geval van een gegroepeerde aanvraag wordt enkel rekening gehouden met het maximaal vormingsbudget van de instelling die de aanvraag doet.

Het MTB houdt geen rekening met andere projecten of acties van het Fonds.

Financiële tussenkomst

 • Groepsbegeleiding: de maximale financiële tussenkomst bedraagt €155 per uur, alle onkosten inbegrepen, met een plafond van 25 uur of 30 uur vanaf zes deelnemende werknemers.
 • Vormingsprojecten: De maximale financiële tussenkomst bedraagt €15 per uur per deelnemer, met een plafond van €150 per uur per groep, alle kosten inbegrepen.
 • Terugbetaling inschrijvingsgeld:
  • Klassikale opleiding :
   • Halve dag: max. €60 per deelnemer
   • Hele dag: max. €120 per deelnemer
  • Online opleiding
   • max. €16 per uur per deelnemer

Hoe een aanvraag indienen?

Wat gebeurt er met jouw aanvraag?

Stap voor stap:

 • Dien je aanvraag tijdig in. Dit wil zeggen; uiterlijk één maand voor de start van het project (10 dagen voor een online vorming).
 • Wij sturen je via mail een ontvangstbevestiging.
 • Wij behandelen de aanvraag en formuleren binnen de vijf weken een antwoord.
 • Na het project bezorg je ons de nodige bewijsstukken (zie onderaan).
 • Wij gaan over tot betaling.

Bewijsstukken voor reeds goedgekeurde dossiers

Bewijsstukken stuur je uiterlijk drie maanden na de laatste sessie via mail naar het Fonds. Afhankelijk van het soort subsidiedossier zijn dat volgende documenten: