PC 330 | Revalidatiecentra Maribel | Kamer 4

Submenu tonen Submenu verbergen

De financiering van de IFIC-implementatie

In het kader van het Sociaal Akkoord Private Sector 2017 heeft de federale overheid besloten om een budget vrij te geven om de invoering te financieren van de nieuwe sectorale functieclassificatie in de gezondheidssector. Dit budget wordt –onder coördinatie van de vzw FeBi- beheerd door het Fonds Sociale Maribel 330 en de betrokken Kamers.   

Elke jaar heeft de Kamer als taak om het budget te verdelen voor de financiering van de IFIC-implementatie in de instellingen. De financiering is voorzien in 2 delen: 

  • Een betaling van een eerste voorschot. Dit voorschot wordt berekend o.b.v. de afrekening IFIC van het vorig jaar. 
  • Een 2de betaling (het saldo) zal berekend worden na de Afrekening financiering IFIC. Meer info hierover onder Procedure en documenten