home  > Vorming

Mentorschap

Doelgroep

Voor alle medewerkers die de rol van mentor op zich nemen.

Doel voor de mentor

 • Valoriseren van ervaring en expertise
 • Diversifiëren van taken
 • Ontwikkelen van (nieuwe) coach competenties
 • Opnemen van verantwoordelijkheden binnen de organisatie

Doel voor de nieuwe medewerker

 • Ontvangen van een kwalitatieve coaching bij de opstart in de organisatie
 • Garantie met betrekking tot een individuele opvolging als werknemer
 • Vertrouwenspersoon hebben binnen de organisatie

Inhoud

 • Kennismaking vanuit het diversiteitsprincipe (eerste indruk en uniciteit)
 • Krijtlijnen van het mentorschap
 • Leerproces van ervaren medewerker naar mentor
 • Begeleidings- en communicatievaardigheden: Observeren, Verschil feit en interpretatie, Actief luisteren, Instructies geven, Feedback geven, Evalueren / beoordelen, Extra competenties

Werkvorm & Methodiek

Centraal in deze vorming staat het ervaringsleren: de trainers vertrekken vanuit de dagelijkse praktijk, werken op maat, (inter)actief en met diverse didactische werkvormen.

Waar & Wanneer?

Code Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
NEW20N001 vzw IN-Z Training & Begeleiding IN-Z  Schaapsdries 2, 3600 Genk 13/10/2020