home  > Vorming

Conflicthantering en omgaan met agressie op de werkvloer

Doelgroep

Voor werknemers die in het kader van hun professionele activiteit willen leren omgaan met gevallen van agressie waarvan ze getuige of slachtoffer zijn.

Doelstelling

Deelnemers leren reageren op conflictsituaties en situaties met agressie op het werk. De deelnemers kennen na de opleiding de soorten conflicten en de oorzaken ervan. Ze leren op een assertieve manier reageren door het gebruik van specifieke communicatie- en gesprekstechnieken.

Programma

Deze opleiding is opgesplitst in verschillende modules waarbij omgang met conflicten en agressie centraal staat. We starten met het concept 'conflict ': wat omvat het woord, wat zijn de oorzaken ervan en welke soorten zijn er? Vervolgens maakt de deelnemer kennis met de conflictstijlen en krijgt hij zicht op zijn eigen conflictstijl in de omgang met anderen. In de vol­gende twee modules leert de deelnemer hoe conflicten te voorkomen en hoe met conflicten om te gaan en zelfs te bemiddelen als buitenstaander. Hierbij worden diverse technieken en tips meegegeven. Tot slot verdiepen de deelnemers zich in het concept 'agressie' en hoe hiermee om te gaan op de werkvloer.

Waar & Wanneer?

Code Opleidingsverstrekker Adres Data
AGR19N001 Vokans vzw Frans Van Ryhovelaan 241, 9000 Gent 05/12/2019
10/12/2019