home  > Vorming

Tillen van materiaal en houdingsbelasting

Doelgroep

Alle personeelsgroepen die te maken hebben met het manueel hanteren van lasten: poets­diensten, keukenpersoneel, logistieke diensten, onderhouds- en technisch personeel, ...

Voor alle duidelijkheid: patiënten en bewoners worden niet als lasten aanzien. Verzorgend en verplegend personeel is dan ook geen directe doelgroep voor deze opleiding tenzij ze veel bijkomende taken uitvoeren die wel met tillen van lasten te maken hebben.

Doelstelling

Standaard tiltechnieken niet alleen kennen, maar vooral ook begrijpen. Zo wordt de stap gezet van theoretische naar praktisch toepasbare tiltechnieken, aangepast aan de werkomstandigheden. De minst belastende werkmethodes kunnen toepassen om klachten te voorkomen. Ook in situaties die niet ingeoefend werden. Het belang van houdingsbelasting begrijpen, al of niet gecombineerd met het tillen van lasten.

Programma

  • Inventarisatie van behoeften, eigen aan de werksituaties van de deelnemers;
  • Beperkte theoretische anatomie van de rug en de bovenste ledematen;
  • Manueel hanteren van lasten: principes en technieken gebaseerd op drie basishoudingen en twaalf tips&tricks in verschillende concrete situaties: optillen, dragen, neerzetten, duwen, trekken … ;
  • Inoefenen in concrete situaties met gebruik van aanwezige sectorspecifieke materialen;
  • Het belang van fysieke fitheid + oefeningen;
  • Synthese en evaluatie.

Werkvorm & Methodiek

Een presentatie vormt de leidraad. Aan de hand van een doe-boekje zullen de deelnemers regelmatig gevraagd worden om een vertaalslag te maken van het aangeleerde naar hun reële werksituatie. Het inleidend theoretisch gedeelte is interactief. Tijdens het praktijkgedeelte staat coaching centraal, zowel door de lesgever als door de andere deelnemers.

Waar & Wanneer?

Code Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
RUG20N001 Mensura

Mensura

Gaucheretstraat 88/90, 1030 Brussel 19/03/2020